درباره کانی ساز جم    --> گواهينامه ها مشاهده آیتم  
ISO9001
استاندارد ایزو ۹۰۰۰ یکی از اعضای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است. امروزه نیاز بسیاری از سازمان‌ها به این استانداردها بسیار تامل برانگیز است و به عبارتی یکی از شاخصه‌های استاندارسازی نحوه مدیریت کیفیت سازمان‌ها در سطح جهانی می‌باشد. اولین شاخهٔ اصلی این خانواده ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد و شامل شاخصه‌های زیر می‌باشد: مجموعه‌ای از روندها که مراحل حیاتی کسب و کار را تحت پوشش می‌گیرند کنترل و اصلاح روندها برای کارا بودن آنها ثبت و ضبط اطلاعات مناسب کنترل برون دادهای معیوب و اتخاذ تصمیم و انجام عمل درست برای اصلاح بررسی‌های معمول برای اطمینان حاصل کردن از درستی روندهای منحصربه‌فرد و سیستم مدیریت کیفیت بهبود مداوم و مستمر به روندها و محصولات
تعداد مشاهده ی آیتم: 91 بار
گروه : گواهينامه ها
کلمات کلیدی:
ثبت نظر